Wydanie /przyjęcie/ zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 6 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 5.37 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie 5.45 (dostępne również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności,

- dowód rejestracyjny,

- tablica rejestracyjna, w przypadku przyjęcia do zwrotu (kasacji),

- dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

 

oraz

 

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

1. Dodatkowa tablica w przypadku, jeżeli samochód posiada tablice rejestracyjne z symbolem UE:

- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 40,00 zł.
- opłta ewidencyjna - 0,50 zł.

2. W przypadku, jeżeli samochód posiada tablice rejestracyjne bez symbolu UE (z flagą Polski) konieczna jest wymiana tablic na tablice z symbolem UE zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu:

- znaki legalizacyjne - 25,00 zł. (12,50 zł. x 2)
- tablice rejestracyjne - 120,00 zł.
- opłta ewidencyjna - 1 zł. (0,50 zł. x 2)

3. W przypadku, jeżeli samochód posiada czarne tablice rejestracyjne konieczne jest przerejestrowanie pojazdu na nowy nr rejestracyjny:

- znaki legalizacyjne - 25,00 zł. (12,50 zł. x 2)
- dowód rejestracyjny - 54 zł.
- pozwolenie czasowe - 13,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 120 zł.
- opłata ewidencyjna - 2,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 17), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „dodatkowa tablica rejestracja o nr …………………"

 

Termin załatwienia

- w przypadku posiadania białych tablic rejestracyjnych z symbolem Unii Europejskiej do - 7 dni,

- w przypadku posiadania białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski należy je wymienić na tablice z symbolem UE – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie rejestracji o oznaczania pojazdów – do 7 dni,

- w przypadku posiadania czarnych tablic rejestracyjnych konieczne jest przerejestrowanie pojazdu – do 30 dni

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5060

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wydanie /przyjęcie/ zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.09.2022 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.09.2022 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 1860