Bartosz Pilny 04.02.2016 15:22 wersja do wydruku

KO.6220.1.69.2012

Poniżej dostępne jest zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 stycznia 2016 r. znak SR.6220.1.50.2015 dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”, do dnia 31 maja 2016 r.

Z treścią Zawiadomienia Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 stycznia 2016 r. znak SR.6220.1.50.2015 strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, tj. poniedziałek, wtorek, środa od. godz. 800 do godz. 1600, czwartek od godz. 800 do godz. 1800, piątek od godz. 800 do godz. 1400.

Jednocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Leokadia Masłowska tel. 32 244 90 63 lub 32 244 90 00-10 wew. 4030

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.02.2016 15:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:03.02.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.03.2016 15:12