Bartosz Pilny 17.02.2016 15:36 wersja do wydruku

AU.6740.773.2015

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda śląska

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tj.  Dz. U. z 2015 r. poz.  23),  – zawiadamiam,  że w dniu 12.02.2016 r. dla Zarządcy Dróg Publicznych - Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Szostak, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: SZOSA-PROJEKT Projektowanie Dróg Michał Szostak,
z siedzibą w Zabrzu przy ul. Adama Kawika 34b/6, wydana została decyzja nr 55-16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

             Rozbudowa ulic Górnośląskiej, Katowickiej, Szyb Andrzeja i Obrońców Westerplatte wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Gołębi do ulicy Kupieckiej i przebudową kolidującej infrastruktury w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznacz. geod. 1792; 1790; 1236/204; 1580/178; 1133/125; 1129/116; 1126/116; 662/115; 1632/181; 1488/164; 2499/164; 2608/164; 2108/162; 2267/154; 2235/154; 1535/154; 1533/154; 1531/162; 1528/162; 1140/162; 1525/161; 2233/154; 1494/157; 2231/157; 1522/157; 2229/74; 1518/74; 1504/156; 2258/192; 2103/78; 1607/78; 2236/78; 1854/74; 1857/74; 1516/78; 1530/162.

 

Pouczenie:

 

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się  w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego
w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

 

Informacje przygotował:  Aleksandra Aniszewska – Tel. 32 2449-000 wew. 3203.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa ulic Górnośląskiej, Katowickiej, Szyb Andrzeja i Obrońców Westerplatte wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Gołębi do ulicy Kupieckiej i przebudową kolidującej infrastruktury w Rudzie Śląskiej".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.02.2016 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:12.02.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:17.02.2016 15:36