AU.6740.768.2015

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda śląska

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tj.  Dz. U. z 2015 r. poz.  23), zawiadamiam,  że w dniu 16.02.2016 r. dla Zarządcy Dróg Publicznych - Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Gacek, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Pracownia Projektowa NIWELETA mgr inż. Tomasz Gacek, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jesionowej 14/131, wydana została decyzja nr 59-16 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

„Przebudowa ulicy Cichej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, na nieruchomościach o oznacz. geod. 96/65; 94/10; 98/15; 449/10; 451/15; 95/65; 3954/596; 452/15; 450/10; 183/10; 184/10; ; 224/14; 193/11; 104/14; 219/14; 192/11”

 

Pouczenie:

 

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się  w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego
w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Aniszewska - 32 2449-000 wew. 3203.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Cichej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:24.02.2016 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Aniszewska
Data na dokumencie:24.02.2016
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:24.02.2016 09:19