Bartosz Pilny 05.04.2016 15:58 wersja do wydruku

AU.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że na wniosek inwestora Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13, działającego przez pełnomocnika Panią Dorotę Rutkowską, reprezentującą firmę „i-PROJEKT” Łukasz Kłak, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gdańskiej 17/2, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu

na nieruchomości o ozn. geod. 614/31, położonej w rejonie ul. Wireckiej,

w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

w rejonie ul. Wireckiej, Poziomkowej, Malinowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie od dnia 5 kwietnia 2016 r. do 27 kwietnia 2016 r. można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie lub wnieść uwagi, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 320), pod adresem: plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w godzinach pracy urzędu (tj. od poniedziałku do środy w godzinach: 8:00-16:00, czwartek 8:00-18:00, piątek 8:00-14:00).

 

Informację przygotowała: Anna Grzybowska – inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury tel. 32 2449000 wew. 3193

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na nieruchomości o ozn. geod. 614/31, położonej w rejonie ul. Wireckiej, w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wireckiej, Poziomkowej, Malinowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.04.2016 15:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:04.04.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:05.04.2016 15:58