W niniejszym katalogu udostępnione są informacje dotyczące zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która wprowadziła instytucję tzw. „zgłoszenia z projektem”. Katalog robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę został rozszerzony, jednak część inwestycji wymaga dołączenia do zgłoszenia robót budowlanych projektu budowlanego w formie identycznej jak do wniosku o udzielenie pozwolenia.

Inwestor podejmuje decyzję czy chce skorzystać z takiej formy procedury czy też uzyskać tradycyjnie decyzję o pozwoleniu na budowę.

Przepis art. 30a znowelizowanej ustawy wymaga od organów administracji architektoniczno-budowlanej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia zamiaru realizacji określonych robót oraz informacji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia bądź o braku takiego  sprzeciwu po upływie ustawowego terminu.

Powyższej regulacji podlegają roboty budowlane polegające na budowie:

- wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

- sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

           b) wodociągowych,

           c) kanalizacyjnych,

           d) cieplnych,

           e) telekomunikacyjnych.

Ogłoszenia opatrywane są tytułem "Zgłoszenie budowy przy ul. ..." , a w przypadku wniesienia sprzeciwu informacja o tym fakcie dopisywana jest do istniejącego zgłoszenia, zaś tytuł zmieniany jest na: "Sprzeciw do zgłoszenia budowy przy ul. ...". Podobnie jest po upływie oznaczonego przepisami terminu, gdy tytuł zmienia się na: "Upłynięcie terminu - ul. ..." 

 

Dodatkowych informacji udziela: Daniel Nowok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3182

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacje dotyczące zgłoszeń robót budowlanych
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.05.2016 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Daniel Nowok
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2019 12:59

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 4868