KO.6220.1.16.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami)

 

P O D A J E  S I Ę   D O   P U B L I C Z N E J   W I A D O M O Ś C I

 

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2016 z dnia 25 maja 2016 r. znak KO.6220.1.16.2016 dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejących zwałów węgla dla KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, w rejonie ul. Gęsiej, jako bezprzedmiotowe.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek wtorek, środa od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800 do godz. 1400.

 

Dodatkowych informacji udziela: Leokadia Masłowska tel. 32 244 90 63 lub 32 244 90 00-10 wew. 4030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa istniejących zwałów węgla dla KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, w rejonie ul. Gęsiej".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:01.06.2016 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:31.05.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 114