KO.6220.1.8.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.23)

 

ZAWIADAMIAM  STRONY  POSTĘPOWANIA 

 

że Stowarzyszenie „Lege Artis Pro Natura” z siedzibą w Solcu Kujawskim   (adres do korespondencji: Skrytka poczt.11, 60 – 984 Poznań 33) pismem z dnia 27.06.2016 r. (przesłanym drogą elektroniczną w dniu 27 maja 2016 r. oraz poprzez e-PUAP w dniu 01.06.2016 r.) wniosło zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na Postanowienie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2016 z dnia 23 maja 2016 r. znak KO.6220.1.8.2016  dot. odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia „Lege Artis Pro Natura” z siedzibą w Solcu Kujawskim (adres do korespondencji: Skrytka poczt.11, 60 – 984 Poznań 33) do udziału na prawach strony w postępowaniu z wniosku Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy pl. Jana Pawła II 6, reprezentowanego przez Panią Jadwigę Zbiegień – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegień z siedzibą w Balicach, Aleja Jurajska 7b, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.

Zażalenie zostało wniesione w terminie. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku Stowarzyszenia, Organ nie znalazł podstaw do zmiany swojego stanowiska.

Pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. znak KO.6220.1.8.2016 Organ przekazał zażalenie Stowarzyszenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach wraz z dokumentami.

Jednocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Bliższych informacji udziela:
Leokadia Masłowska tel. 32 244 90 63 lub 32 244 90 00-10 wew. 4030.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.06.2016 15:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:03.06.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:07.06.2016 15:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 77