KO.6341.1.2015

INFORMACJA

  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 64a ust 1,  art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.05.2016r. znak EV-32/05/2016, uzupełniony pismem z dnia 02.06.2016r. znak EV-20/06/2016 Prezydenta Miasta Katowice, reprezentowanego przez Pana Artura Szymańczyka pracownika „Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski” Spółka Jawna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 08.02.2016r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Katowice, w związku z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26.10.2015r. znak NO/021-W-154/15/18084  dot. wyznaczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do załatwienia sprawy na rzecz Miasta Katowice tj. na legalizację urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej Ø 400 mm do rzeki Mleczna zlokalizowanego przy ul. Niskiej w sąsiedztwie budynków nr 39 i 37A oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód związane  z odwodnieniem ul. Działowej w Katowicach,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania:

  • decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej Ø 400 mm do rzeki Mleczna w km 20+ 426
  • pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z jezdni oraz zabudowy mieszkaniowej fragmentu ulicy Niskiej w Katowicach do cieku Mleczna w km 20+426

 

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol - 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. "Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód związane z odwodnieniem ul. Działowej w Katowicach"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:13.06.2016 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:09.06.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:13.06.2016 09:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 79