KO.6341.17.2016

INFORMACJA

    Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) informuję, że na wniosek z dnia 06.05.2016 r. znak EV-46/05/2016, uzupełniony pismem z dnia 03.06.2016 r.  znak EV-18/06/2016 Prezydenta Miasta Katowice, reprezentowanego przez Pana Artura Szymańczyk – pracownika Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymański i Węclewski sp. j. przy ul. Dekoracyjnej 3 w Zielonej Górze, działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 08.02.2016 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Katowice, w związku z  Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26.10.2015 r. znak NO/021-W-154/15/18684 dot. wyznaczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do załatwienia sprawy na rzecz Miasta Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania:

  • decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø 300 mm  do rzeki Kłodnicy w km 76+189,

  • pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowychi roztopowych z jezdni ulicy Franciszkańskiej i towarzyszącej jej zabudowy oraz terenówSpółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” do Kłodnicy, na działce o nr 69/4.

     

    Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol – Tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. "Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z jezdni ulicy Franciszkańskiej i towarzyszącej jej zabudowy oraz terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” do Kłodnicy, na działce o nr 69/4".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:13.06.2016 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:09.06.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:13.06.2016 09:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 73