KO.6341.14.2016

INFORMACJA

Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia 16.05.2016 r. uzupełnionym pismem z dnia 02.06.2016 r. Przedsiębiorcy Małgorzaty Kuś prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO  MAŁGORZATA KUŚ z głównym miejscem wykonywania działalności w Rudzie Śląskiej przy ul. Królowej Jadwigi 17,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MAŁGORZATA KUŚ w Rudzie Śląskiej przy ul. Królowej Jadwigi 17.

 

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol – tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MAŁGORZATA KUŚ w Rudzie Śląskiej przy ul. Królowej Jadwigi 17".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.06.2016 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:13.06.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:15.06.2016 10:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 76