KO.6341.7.2016

INFORMACJA

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 122 ust. 1 pkt. 11 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia 15.03.2016 r., uzupełnionym pismami: z dnia 08.04.2016r.,  24.05.2016r. oraz 10.06.2016r., Jeronimo Martins Polska S.A z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, reprezentowanej przez Pana Jarosława Bałazińskiego pracownika Ekologika Bałaziński Jarosław, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Żołnierzy Września 11/33, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 08.03.2016r. udzielonego przez Pana Grzegorza Zdanowicz - pełnomocnika Jeronimo Martins Polska S.A zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 26, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych z terenu Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. przy ul.Szyb Walenty 10.

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol – tel. 32-244-90-00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 26, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych z terenu Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. przy ul.Szyb Walenty 10".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:16.06.2016 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:14.06.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.06.2016 12:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 121