PGN.6871.1.000066.2015

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Na Łąkach, które zostaną sprzedane w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.  Nieruchomości stanowiące całość gospodarczą o łącznej powierzchni 11750 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmują:

a) prawo własności działek zapisanych w księdze wieczystej Nr GL1S/00007197/4, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- 2498/263 o powierzchni 11706 m2, karta mapy 9 obręb Ruda,

- 2497/263 o powierzchni 15 m2, karta mapy 9 obręb Ruda,

b) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2, karta mapy 9 obręb Ruda, KW Nr GL1S/00012869/4, ustanowione do dnia 05.12.2089 r., którym ma prawo dysponować Zarząd Miasta Ruda Śląska.

          Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 1.120.000,00 zł.

 

Informację przygotowała Elżbieta Konarzewska - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Na Łąkach (dz.nr 2498) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.06.2016 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:23.06.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.06.2016 15:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 74