KO.6220.1.25.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami)

 

P O D A J E  S I Ę   D O   P U B L I C Z N E J   W I A D O M O Ś C I

 

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 15/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. znak KO.6220.1.25.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty, działki nr 500, 475, 466, 487 (część), 493 (część), 660/458, 465, 471 i 658/453 (część) oraz określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek wtorek, środa od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800 do godz. 1400.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Leokadia Masłowska tel. (32) 244 90 63 lub (32) 244 90 00-10 wew. 4030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Tetkowska
Data publikacji:27.06.2016 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:23.06.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 120