Bartosz Pilny 06.07.2016 16:05 wersja do wydruku

AU.6740.354.2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

              Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 03.06.2016 r. (data wpływu do Urzędu w dniu 06.06.2016 r.) Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Schmidt - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC” w Rudzie Śląskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Władysława Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 408/219, 482/50, 1659/46, 486/50, 565/218, 669/49, 478/50, 672/47, 485/50, 558/50, 668/49, 477/50, 480/50, 804/50, 802/50,557/50”.

 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

Informację przygotował: Tomasz Leszczyna tel.: 32-244-90-00 wew. 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. „Rozbudowa ul. Władysława Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 408/219, 482/50, 1659/46, 486/50, 565/218, 669/49, 478/50, 672/47, 485/50, 558/50, 668/49, 477/50, 480/50, 804/50, 802/50, 557/50”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.07.2016 16:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:01.07.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:06.07.2016 16:05