AU.6743.5.25.2016

 

Na podstawie art. 30a pkt 1) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w dniu: 20.07.2016 r.

Inwestor: PWiK Sp. z o.o. dokonał zgłoszenia

budowy: kanalizacji wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie

-------------------------------------------------------

AU.6743.5.25.2016

Wycofanie zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej – Halembie, na nieruchomości o oznacz. geod. 1559, 1290/70, 1292/70, 584/70, 69, 401/34, 1243/34, 1244/34, 1278/34, 129/43,, 1240/31, 1712/31, 1711/31, 974/45, 288/31, 1238/31, 1239/31, 1236/31, 1234/31, 1237/31, 585/45, 1232/31 1230/31, 1713/31, 1709/45, 1710/45, 1707/31, 1708/31, 1158/45, 440/31, 1705/31, 733/31, 1224/31, 1220/31, 1222/31, 1715/31, 1235/31.

w dniu 16.08.2016 r. inwestor wniósł o wycofanie zgłoszenia.

W związku z powyższym wniosek pozostawiono bez rozpoznania

 

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Aniszewska - tel.: 244 90 00 do 10 wewn.: 3203

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozostawienie bez rozpoznania zgłoszenia budowy - ul. Kłodnicka.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:21.07.2016 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:21.07.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:08.03.2017 13:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 76