KO.6220.1.17.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami)

 

P O D A J E  S I Ę   D O   P U B L I C Z N E J   W I A D O M O Ś C I

 

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska  Nr 20/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. znak KO.6220.1.17.2015 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, realizowanego przez Miasto Ruda Śląska z siedzibą  w Rudzie Śląskiej, pl. Jana Pawła II 6 pn. „Budowa trasy N-S na odcinku pomiędzy węzłem Drogowej Trasy Średnicowej i ulicą Magazynową w Rudzie Śląskiej”, zlokalizowanego  na działkach zgodnie z załącznikiem mapowym.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać  w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6,  IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek wtorek, środa  od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800  do godz. 1400.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Leokadia Masłowska tel. (32) 244 90 63 lub (32) 244 90 00-10 wew. 4030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku pomiędzy węzłem Drogowej Trasy Średnicowej i ulicą Magazynową w Rudzie Śląskiej”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.08.2016 15:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:18.08.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 131