Bartosz Pilny 31.08.2016 16:01 wersja do wydruku

AU.6740.354.2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tj.  Dz. U. z 2015 r. poz.  23 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że w dniu 30.08.2016 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Schmidt - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC” w Rudzie Śląskiej, wydana została decyzja nr 485-16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

Rozbudowa ul. Władysława Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem  w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 408/219, 482/50, 1659/46, 486/50, 669/49, 478/50, 672/47, 485/50, 558/50, 668/49, 477/50, 480/50, 804/50, 802/50

 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

 

Informacje przygotował:  Tomasz Leszczyna – Tel. 32 2449-000 wew. 3200.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. „Rozbudowa ul. Władysława Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 408/219, 482/50, 1659/46, 486/50, 669/49, 478/50, 672/47, 485/50, 558/50, 668/49, 477/50, 480/50, 804/50, 802/50”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:31.08.2016 16:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:30.08.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:31.08.2016 16:01