PGN.6871.1.000031.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 06.09.2016 r. do dnia 27.09.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1794/32 o powierzchni 2656 m2, obręb Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007404/9 (w dziale III wpisana jest służebność drogi; dział IV ww. księgi wolny jest od wpisów), która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

Informację przygotował: BOŻENA ŁATKA - tel. 2231

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (dz.nr 1794) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.09.2016 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:06.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:07.09.2016 15:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 70