KO.6341.28.2016

INFORMACJA

Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia 09.08.2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 02.09.2016 r., firm: Panattoni Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53 – zakładu głównego oraz KSK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 101, reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Paulinę Sowińską -  pracownika Tacakiewicz Ferma Kresek Sp. z o. o. Sp. k. w Poznaniu przy ul. Dobrej 26, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu ww. firm zlokalizowanych przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej do rzeki Czarniawki w km 7+473.

 

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol – Tel.32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu ww. firm zlokalizowanych przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej do rzeki Czarniawki".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.09.2016 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:16.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 130