KO.6341.28.2016

INFORMACJA

       Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia  23.08.2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.08.2016r.) „KSK” Sp. z o.o.  z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 101, uzupełnionym w dniu 09.09.2016, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych do rowu „bez nazwy” poprzez wylot brzegowy W1 w Rudzie Śląskiej przy  ul. Podlaskiej.

Dodatkowych informacji udziela Izabela Pol – Tel.32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu „bez nazwy” poprzez wylot brzegowy W1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.09.2016 15:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:16.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 112