KO.6341.19.2016

INFORMACJA

               Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia 22.06.2016 r. , uzupełnionym pismami z dnia:  28.07.2016 r. oraz 14.09.2016 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, reprezentowanego przez Pana Mateusza Tabor – pracownika TEAM PREVENT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 18.05.2016 r. , w związku z Postanowieniami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia: 14.06.2016 r. znak NO/021-W-81/16/10945 oraz 06.07.2016 r. znak NO/021-W-81A/16/12403 dot. wyznaczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do załatwienia sprawy udzielenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Gliwicach pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej przy ul. Gliwickiej w Rudnie istniejącymi wylotami W1 i W2 do ziemi (rowu przydrożnego), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych z dwóch ciągów kanalizacji deszczowej znajdującej się przy ul. Gliwickiej w Rudnie, istniejącymi na działce o nr geodezyjnym 657/153 wylotami  W1 i W2  do ziemi (rowu przydrożnego).

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Izabela Pol – Tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych z dwóch ciągów kanalizacji deszczowej znajdującej się przy ul. Gliwickiej w Rudnie, istniejącymi na działce o nr geodezyjnym 657/153 wylotami W1 i W2 do ziemi (rowu przydrożnego)."
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.09.2016 15:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:19.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 116