KO.6341.33.2016

INFORMACJA

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), art. 122 ust. 1 pkt. 11 ustawy – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 01.09.2016 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 02.09.2016 r.) Liebherr-Polska Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Hansa Liebherra 8,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z procesów mycia pojazdów samochodowych na ręcznej myjni samochodowej i sprzętu budowlanego oraz mycia posadzki na terenie hali serwisowej prowadzonych przez Liebherr- Polska Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. Hansa Liebherra 8.

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Smółka – Tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z procesów mycia pojazdów samochodowych na ręcznej myjni samochodowej i sprzętu budowlanego oraz mycia posadzki na terenie hali serwisowej prowadzonych przez Liebherr- Polska Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. Hansa Liebherra 8".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.09.2016 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:20.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 127