Bartosz Pilny 28.09.2016 15:55 wersja do wydruku

AU.6740.482.2016

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tj.  Dz. U. z 2015 r. poz.  23 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam,  że w dniu 21.09.2016 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Muchę - EKOBMPROJEKT z siedzibą w Katowicach przy ulicy Pod Kasztanami 5/4, wydana została decyzja nr 535-16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa ul. Mikołaja Reja  w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 1047/59, 1453/24, 1454/24, 1762/61, 1909/24, 2006/46, 2012/46, 2013/46, 2106/64, 2217/61, 2808/70, 2936/64, 3316/60, 3731/46, 3733/44, 3835/44, 3837/62, 3839/62, 3841/61, 3843/61, 3878/70, 4086/46 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przed podziałem nieruchomości), 855/24, 857/24, 2596/63, 3652/78, 772/24, 852/24 i 854/24 (podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się  w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego
w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. „Przebudowa ul. Mikołaja Reja w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 1047/59, 1453/24, 1454/24, 1762/61, 1909/24, 2006/46, 2012/46, 2013/46, 2106/64, 2217/61, 2808/70, 2936/64, 3316/60, 3731/46, 3733/44, 3835/44, 3837/62, 3839/62, 3841/61, 3843/61, 3878/70, 4086/46 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przed podziałem nieruchomości), 855/24, 857/24, 2596/63, 3652/78, 772/24, 852/24 i 854/24 (podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.09.2016 15:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:28.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.09.2016 15:55