KO.6220.1.46.2016

OBWIESZCZENIE

              Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), art.73 ust.1 oraz art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353  z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem z dnia 19 lipca 2016 r. znak EU/2072/MW/2016 uzupełnionym pismami z dnia 25 sierpnia 2016 r. znak EU/2272/MW/2016, 1 września 2016 r. oraz 21 września 2016 r. Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego NIK – POL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, reprezentowanego przez Pana Leszka Kamińskiego – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlano – Usługowo – Handlowe  „EURO – EKO –POL” Leszek Kamiński z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana Heweliusza 21, na mocy udzielonego pełnomocnictwa z dnia 7 czerwca 2016 r.,

zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK –POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska  i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 800 – 1600, w czwartek od godz. 800 do godz.1800 i w piątek  od godz.  800 – 1400.

Zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski.

Jednocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dania jego publicznego ogłoszenia.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Leokadia Masłowska tel. 32 244 90 63 lub 32 244 90 00 do 10 wew. 4030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowy instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK–POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:13.10.2016 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:11.10.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 91