Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 października 2016 r. ukazała się ww. uchwała (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5140)

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchylenia Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:18.10.2016 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.09.2016
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:18.10.2016 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 118