Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 105

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa,

- dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu),

- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.

Opłatę można wnieść w urzędzie stanu cywilnego bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

Dla osób wpłacających z zagranicy

INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689.

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie, na miejscu.

 

Uwagi

- w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,

- oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Rudzie Śląskiej, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Kontakt

tel.: 322-449-017

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6106, 6107

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.10.2016 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.12.2019 08:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 299