KO.6341.41.2016

INFORMACJA

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.10.2016r. znak SN/703/2016, pana Krzysztofa Korczaka pracownika Głównego Instytutu Górnictwa, działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 18.07.2016 udzielonego przez Katowickie Wodociągi S.A., w związku z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Gliwicach z dnia 27.09.2016 r. znak NO/021-W-138/16/18272 dot. wyznaczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do załatwienia sprawy na rzecz Katowickich Wodociągów S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania:

pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. zrzut ścieków z dwóch istniejących przelewów burzowych Ś-59 (ul. Kościuszki) i Ś-73 (ul. Jankego), komunalnej kanalizacji ogólnospławnej w zlewni cieku Ślepiotka.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Sabina Smółka – tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. zrzut ścieków z dwóch istniejących przelewów burzowych Ś-59 (ul. Kościuszki) i Ś-73 (ul. Jankego), komunalnej kanalizacji ogólnospławnej w zlewni cieku Ślepiotka".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.10.2016 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:20.10.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 101