Konsultacje społeczne to dosyć szerokie określenie różnego rodzaju form dialogu prowadzonego przez organy władzy publicznej z mieszkańcami gminy, miasta. Celem tego dialogu jest zasięgnięcie opinii na różne tematy, ważne dla społeczności lokalnej, będące treścią konsultacji. W zależności od przedmiotu i rodzaju ogłoszonych konsultacji, mieszkańcy miasta lub określona ich grupa, mogą wypowiedzieć swoje zdanie w formie głosowania, ankiety, zgłoszenia pisemnego lub do protokołu, bądź też poprzez udział w specjalnie zorganizowanym spotkaniu zakończonym głosowaniem. Przepisy mogą wprowadzać inne formy pozyskiwania informacji od mieszkańców.

 

Konsultacje dzielą się na:

  1. konsultacje dobrowolne, które można przeprowadzić w przypadku spraw ważnych dla gminy (noszące nazwę „konsultacji z mieszkańcami gminy”).
    W Rudzie Śląskiej z tej grupy wydzielone zostały konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego, do których utworzono osobne regulacje,

  2. konsultacje obowiązkowe, które przeprowadza się w następujących sytuacjach:

- nadanie urzędowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego,

- nadanie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości,

- zmiana granic gminy lub granic miasta lub utworzenia nowych dzielnic,

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (szczegóły tutaj),

- przygotowywanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, 

- tworzenie programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi (szczegóły tutaj),

- tworzenie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

- w postępowaniach dotyczących przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji (szczegóły tutaj),

- utworzenie związku metropolitalnego.

 

Konsultacje można również podzielić na te, których sposób przeprowadzania jest określony przepisami ustawowymi oraz te których zasady, dzięki delegacji ustawowej, określone zostały przez radę gminy. W Rudzie Śląskiej uchwałami Rady Miasta określono zasady:

- budżetu obywatelskiego,

- konsultacji projektów aktów prawa miejscowego,

- konsultacji z mieszkańcami spraw ważnych dla gminy.

Zasady prowadzena tych konsultacji oraz wyniki już przeprowadzonych dostępne są w niniejszym katalogu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:16.11.2016 15:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:10.10.2019 17:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 2332