Bartosz Pilny 17.11.2016 09:15 wersja do wydruku

AU.6740.579.2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

              Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami),                                                                  

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 06.10.2016 r.  Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią  Jadwigę Zbiegień – Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegień z siedzibą w Balicach przy Alei Jurajskiej 7B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej Kochłowicach polegająca na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr 1750615 klasy D – ulicy Porannej km 0+000,00 ÷ km 0+233,30 oraz rozbudowie istniejącej drogi na cel drogi gminnej publicznej klasy D km 0+000,00 ÷ km 0+595,90 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3017/230, 3754/230, 3755/230, 3757/235, 3759/235, 3756/230, 3758/235, 2994/230, 3959/229, 544/228, 3984/228, 2288/229, 2285/228, 2290/226, 2289/226, 2287/229 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji, numery działek przed podziałem), 3227/177, 2965/233, 2966/233, 2576/140, 2963/140, 3006/128, 2289/226 (działki przed podziałem, podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320. 

 

Informację przygotowała Joanna Odyga, tel.: 32-244-90-00 wew. 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej Kochłowicach polegająca na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr 1750615 klasy D – ulicy Porannej km 0+000,00 ÷ km 0+233,30 oraz rozbudowie istniejącej drogi na cel drogi gminnej publicznej klasy D km 0+000,00 ÷ km 0+595,90 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.11.2016 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:15.11.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:17.11.2016 09:15