KO.6341.42.2016

INFORMACJA

       Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia 12.10.2016 r. znak EU/2752/MW/2016, uzupełnionym pismem z dnia 16.11.2016 r.  znak EU/2971/MW/2016, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Leszka Kamińskiego – właściciela firmy pn.: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlano - Usługowo-Handlowe EURO-EKO-POL LESZEK KAMIŃSKI w Katowicach przy ul. Jana Heweliusza 21, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.10.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Kłodnicy w km 62+180, istniejącym wylotem Ø 1000, oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100.

 

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol – tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie do rzeki Kłodnicy w km 62+180, istniejącym wylotem Ø 1000, oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.11.2016 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:28.11.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.11.2016 14:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 74