Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój 203A

Urząd Miasta – budynek „B”

ul. Piotra NIedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie utraty lub uszkodzenia (formularz dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

zgłoszenie utraty lub uszkodzenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego (formularz do pobrania),

- do wglądu dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej (jeżeli posiada).

 

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

 

Uwagi

- utratę dowodu osobistego lub jego uszkodzenia należy zgłosić niezwłocznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- dowód osobisty unieważnia się w dniu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia,

- w przypadku utraty dowodu osobistego przez osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną utratę zgłasza jeden z rodziców albo opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd; to samo dotyczy faktu uszkodzenia dowodu osobistego,

- osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu, podobnie jak w przypadku uszkodzenia dowodu osobistego,

- zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-025

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6213, 6214,6215

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 18:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 09:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 709