Wydanie zaświadczenia stwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa poza granicami kraju

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 101

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 9.11 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- dokument tożsamości do wglądu,

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 38,00 zł.

Opłaty można wnieść w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Dla osób wpłacających z zagranicy

INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Uwagi

- zaświadczenie stwierdzające możliwość zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia,

- zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa nie można złożyć przez pełnomocnika.

 

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 6101, 6107

tel.: 322-449-013 lub 322-449-017

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia stwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa poza granicami kraju
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.12.2016 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Michalska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.03.2021 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 529