wersja do wydruku Bartosz Pilny 07.12.2016 10:26

Rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego

Rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 105

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 9.12 - urodzenie

- wniosek - formularz 9.13 - małżeństwo

- wniosek - formularz 9.14 - zgon

formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”

- dokument tożsamości do wglądu,

- dokument stwierdzający dane zdarzenie (jeżeli jest wydany w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe),

- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie.

 

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie zupełnego odpisu aktu zarejestrowanego lub odtworzonego

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Opłaty można wnieść w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689
Urząd Miasta Ruda Śląska

Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, po zebraniu niezbędnej dokumentacji.

 

Uwagi

- w rejestrze stanu cywilnego mogą zostać zarejestrowane:

- urodzenie albo zgon, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały zarejestrowane w miejscu zdarzenia,

-  urodzenie, zawarcie małżeństwa albo zgon, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego (np. Szwecja, Norwegia, Finlandia)

- odtworzyć można treść zagranicznego aktu stanu cywilnego, jeżeli uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami,

- wniosek o rejestrację zdarzenia lub odtworzenie aktu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia / odtworzeniu aktu lub interes faktyczny w rejestracji zgonu / odtworzeniu aktu zgonu.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

 

Kontakt

tel.: 322-449-017

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6106, 6107

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż