Rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 105

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 9.12 - urodzenie

- wniosek - formularz 9.13 - małżeństwo

- wniosek - formularz 9.14 - zgon

formularze również dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”

- dokument tożsamości do wglądu,

- dokument stwierdzający dane zdarzenie (jeżeli jest wydany w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe),

- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie.

 

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie zupełnego odpisu aktu zarejestrowanego lub odtworzonego

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Opłaty można wnieść w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689
Urząd Miasta Ruda Śląska

Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, po zebraniu niezbędnej dokumentacji.

 

Uwagi

- w rejestrze stanu cywilnego mogą zostać zarejestrowane:

- urodzenie albo zgon, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały zarejestrowane w miejscu zdarzenia,

-  urodzenie, zawarcie małżeństwa albo zgon, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego (np. Szwecja, Norwegia, Finlandia)

- odtworzyć można treść zagranicznego aktu stanu cywilnego, jeżeli uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami,

- wniosek o rejestrację zdarzenia lub odtworzenie aktu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia / odtworzeniu aktu lub interes faktyczny w rejestracji zgonu / odtworzeniu aktu zgonu.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

 

Kontakt

tel.: 322-449-017

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6106, 6107

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.12.2016 10:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.03.2021 11:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 330