Zaświadczenie o stanie cywilnym

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 101

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), w przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu w USC,

- dokument tożsamości do wglądu,

- oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego (składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia).

 

Opłaty

38,00 zł. - opłata skarbowa za wydane zaświadczenie. Opłatę można wnieść w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie, w przypadku konieczności przeniesienia aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych, termin wydania zaświadczenia uzależniony jest od czasu koniecznego do przeprowadzenia migracji aktów.

 

Uwagi

- zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy,

- złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, z uwagi na konieczność potwierdzenia tożsamości

- możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP,

- wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6101, 6107

tel.: 322-449-013 lub 322-449-017

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o stanie cywilnym
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.12.2016 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Michalska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.12.2019 08:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 357