KGN.6871.1.000047.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 9.12.2016 r. do dnia 30.12.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) ośmiu wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi, zapisanych na karcie mapy 3, obręb Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

  • 4965/216 o powierzchni 854 m2, KW GL1S/00006378/0, cena nieruchomości (netto) wynosi 130.000,00 zł,
  • 4962/213 o powierzchni 854 m2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 130.000,00 zł,
  • 4958/216 o powierzchni 769 m2, KW GL1S/00006378/0, cena nieruchomości (netto) wynosi 116.000,00 zł,
  • 4968/213 o powierzchni 849 m2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 129.000,00 zł,
  • 4969/213 o powierzchni 849 m2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 129.000,00 zł,
  • 4961/213 o powierzchni 840 m2, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 128.000,00 zł,
  • 4959/216 i 4960/213 o łącznej powierzchni 840 m2, KW GL1S/00006378/0, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 129.000,00 zł,
  • 4966/216 i 4967/213 o łącznej powierzchni 850 m2, KW GL1S/00006378/0, KW GL1S/00007235/3, cena nieruchomości (netto) wynosi 130.000,00 zł,

wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część z przeznaczeniem pod drogę dojazdową:

  • 4963/216 i 4964/213 o łącznej powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, KW GL1S/00006378/0,  KW GL1S/00007235/3.”

 

Informację przygotowała: Bożena Łatka -  tel. 2231

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 8-miu nieruchomości przy ul. Kingi - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.12.2016 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:09.12.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.12.2016 13:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 136