KO.6341.43.2016

INFORMACJA

               Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia 17.10.2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 30.11.2016 r. Pana Marcina Żywickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

a) wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

-  wykonanie urządzeń wodnych: trzech wylotów – W1, W2, W3 na działkach o nr 3755/7 i 3727/27,  przebudowę rowu poprzez  jego zarurowanie na długości 122, 5 m na działce o nr 3755/7 oraz  likwidację rowu na odcinku  ok. 30 m na działce o nr 3755/7,

-  szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie do rowu ziemnego (do ziemi) poprzez wyloty W1, W2 oraz W3 wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia nieruchomości o nr: 3755/7, 3722/32, 3723/32, 3726/27 oraz 3727/27 zlokalizowanych w rejonie ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej,

b) legalizacji zlikwidowanego urządzenia wodnego, tj. zasypania rowu na długości około 19 m na terenie działki o nr 3755/7.

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol – Tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: trzech wylotów – W1, W2, W3 na działkach o nr 3755/7 i 3727/27, przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na długości 122, 5 m na działce o nr 3755/7 oraz likwidację rowu na odcinku ok. 30 m na działce o nr 3755/7, (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.12.2016 10:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:12.12.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.12.2016 10:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 83