Bartosz Pilny 14.12.2016 10:31 wersja do wydruku

AU.6740.621.2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

              Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), 

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 25.10.2016 r. (data wpływu do Urzędu w dniu 27.10.2016 r.) Prezydenta Miasta Ruda Śląska - Zarządcy Dróg Publicznych z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczka (Franiczek) - Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39 C, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3462, 878/124, 1692/124, 1693/124, 696/124, 1892/135, 2235/149, 2065/152, 2066/152, 2067/152, 1620/152, 877/124, 1873/136, 1880/151, 1910/135, 1881/151, 698/152, 2068/152, 1931/149.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

 

Informację przygotował: Tomasz Leszczyna tel.: 32-244-90-00 do 10 wew. 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3462, 878/124, 1692/124, 1693/124, 696/124, 1892/135, 2235/149, 2065/152, 2066/152, 2067/152, 1620/152, 877/124, 1873/136, 1880/151, 1910/135, 1881/151, 698/152, 2068/152, 1931/149”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.12.2016 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:08.12.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.12.2016 10:31