KO.6220.1.29.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353  z późniejszymi zmianami)

P O D A J E  S I Ę   D O   P U B L I C Z N E J   W I A D O M O Ś C I

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska  Nr 25/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. znak KO.6220.1.29.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Ulepszenie gruntu, poprzez podniesienie wskaźnika zagęszczenia gruntu do wartości minimalnej (0,93 – 0,95), na działkach o numerach geodezyjnych 228, 229 i 600/227 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Bałtyckiej”, oraz określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać  w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6,  IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek wtorek, środa  od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800 do godz. 1400.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Leokadia Masłowska tel. 32-244-90 63 lub 32-244-90-00 do 10 wew. 4030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Ulepszenie gruntu, poprzez podniesienie wskaźnika zagęszczenia gruntu do wartości minimalnej (0,93 – 0,95), na działkach o numerach geodezyjnych 228, 229 i 600/227 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Bałtyckiej”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.12.2016 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:13.12.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:15.12.2016 09:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 84