KO.6220.1.46.2016

OBWIESZCZENIE

              Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353  z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego

o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenia „Zieloni” z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 293 do udziału  w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK –POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58.

Pismo z dnia 8 grudnia 2016 r. znak KO.6220.1.46.2016 w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 800 – 1600, w czwartek od godz. 800 do godz.1800 i w piątek od godz.  800 – 1400.

Jednocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dania jego publicznego ogłoszenia,

 

Bliższych informacji udziela: Leokadia Masłowska tel.(32) 244 90  63 lub 244 90 00 – 10 wew.4030.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dopuszczenie podmiotu na prawach strony w spr. "Rozbudowia instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK–POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58."
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.12.2016 15:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:13.12.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:15.12.2016 15:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 94