Wydział Dróg i Mostów

informuje

 

zamierzających w 2015r. zajmować tereny pasów drogowych (jezdnie, chodniki, place, zieleńce, pobocza) w celu prowadzenia robót lub umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, że zamiary takie należy zgłosić wstępnie do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej w terminie do 30 marca 2015r. podając orientacyjny czas i miejsce zajęcia.

Niedokonanie wstępnego zgłoszenia może być przyczyną późniejszej odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Inicjatywa ta ma znaczenie koordynacyjne i nie zwalnia zainteresowanych od procedury uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, ustalonej przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. nr 140, poz. 1481).

 

------------------------------------------------

 

Wydział Dróg i Mostów prowadzi bieżący nadzór nad utrzymaniem:

 

- oznakowania drogowego, drogowych sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- dróg publicznych i obiektów inżynierskich (remonty bieżące i kapitalne).

 

Zgłoszenia nieprawidłowości jak i inne uwagi w wymienionych wyżej sprawach przyjmowane są w pokojach: 131 - 134 lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miasta.

 

W powyższych sprawach można również informować Straż Miejską lub Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego) pod bezpłatnym numerem - 0-800-158-800. Ponadto informujemy, że sprawami (w tym remontem i konserwacją) związanymi z kanalizacją deszczową, wpustami ulicznymi oraz rowami przydrożnymi zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

 

------------------------------------------------

 

Formularze Wydziału Dróg i Mostów

 

3.1 - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

3.2 - zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej

3.3 - umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych

3.4 - umieszczenie reklamy w pasie drogowym

3.5 - zmiana organizacji ruchu

3.5.1 - zawiadomienie o terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu drogowego

3.6 - budowa lub przebudowa zjazdu do zabudowań z drogi publicznej

3.7 - umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych bądź urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

3.9 - zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

3.10 - zwrot kosztów za poniesioną szkodę w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i zarządzania drogami

3.11 - wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

3.12 - zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny

 

 

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- 3.1, 3.2, 3.9 - Dariusz Szczyrba, Tomasz Lesiak, Mariusz Młynarski – tel.wew. 1291, 1300

- 3.3 - Dariusz Szczyrba – tel.wew. 1291

- 3.4, 3.6, 3.7 - Wojciech Kowolik – tel.wew. 1292

- 3.7 - Mirosław Urbanek – tel.wew. 1292

- 3.5, 3.5.1 - Zdzisław Długaj, Kornel Milbrant – tel.wew. 1350, 1351

- 3.10 - Tomasz Debernic – tel.wew. 1360

- 3.11 - Kornel Milbrant – tel.wew. 1351

- 3.12 - Bartosz Wójcik - tel.wew. 1271

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 19:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:12.02.2019 15:58