Wydział Dróg i Mostów prowadzi bieżący nadzór nad utrzymaniem:

- oznakowania drogowego, drogowych sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- dróg publicznych i obiektów inżynierskich (remonty bieżące i kapitalne),

- nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym odśnieżenie, zwalczanie śliskości i letnie oczyszczanie oraz utrzymanie przejść podziemnych.

Zgłoszenia nieprawidłowości jak i inne uwagi w wymienionych wyżej sprawach przyjmowane są w pokojach: 131 (oznakowanie), 127, 136 (remonty), 135 (zimowe i letnie utrzymanie) lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miasta.

W powyższych sprawach można również informować Straż Miejską lub Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego) pod bezpłatnym numerem - 0-800-158-800. Ponadto informujemy, że sprawami (w tym remontem i konserwacją) związanymi z kanalizacją deszczową, wpustami ulicznymi oraz rowami przydrożnymi zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

------------------------------------------------

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Dróg i Mostów

3.1 - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

3.2 - zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej

3.3 - umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych

3.4 - umieszczenie reklamy w pasie drogowym

3.5 - zmiana organizacji ruchu

3.5a - zawiadomienie o terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu drogowego

3.6 - budowa lub przebudowa zjazdu do zabudowań z drogi publicznej

3.7 - umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych bądź urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

3.8 - porozumienie w sprawie zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego

3.9 - zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

3.10 - zwrot kosztów za poniesioną szkodę w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i zarządzania drogami

3.11 - wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

3.12 - zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny

 

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- 3.1, 3.2, 3.9 - Sylwia Badura - tel. wew. 1370; Mariusz Młynarski, Maksymilian Wodarz - tel. wew. 1371

- 3.3 - Maksymilian Wodarz - tel. wew. 1371

- 3.4, 3.6, 3.7 - Wojciech Kowolik – tel.wew. 1293

- 3.7 - Mirosław Urbanek – tel.wew. 1293

- 3.5, 3.5a - Zdzisław Długaj, Grzegorz Cuglowski – tel.wew. 1310

- 3.10 - Tomasz Debernic – tel.wew. 1360

- 3.11 - Grzegorz Cuglowski – tel.wew. 1310

- 3.12 - Zdzisław Długaj, Grzegorz Cuglowski - tel. wew. 1310

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.11.2022 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.11.2022 12:36

Rejestr zmian dokumentu

23.11.2022 12:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.11.2022 12:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 15:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 14:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 14:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 14:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 14:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 14:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 14:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 14:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.02.2021 10:20 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
29.06.2020 09:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2020 08:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.06.2020 11:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 09:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 08:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.06.2020 08:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
17.06.2020 13:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.03.2020 09:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.02.2020 09:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.02.2019 15:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.06.2018 15:54 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
07.06.2018 15:51 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
08.02.2018 15:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2017 13:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.04.2017 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.04.2017 15:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.02.2017 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.03.2016 09:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.03.2016 09:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2016 10:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.11.2015 12:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.10.2015 13:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 10:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 09:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 09:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.02.2015 15:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.02.2015 14:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.02.2015 14:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.02.2014 15:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2014 13:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2014 12:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.12.2013 14:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 08:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2013 13:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2013 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 10:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2012 13:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2012 12:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 12:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.06.2011 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.06.2011 14:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.03.2011 11:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.03.2011 11:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2011 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2011 11:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2011 12:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.05.2010 15:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.03.2010 16:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.04.2009 11:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2009 12:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.03.2009 13:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.03.2009 13:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.03.2009 13:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.02.2009 12:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 15:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2009 15:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.10.2008 13:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.08.2008 13:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 10:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2007 14:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2007 13:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2007 10:48 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 10:19 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 10:17 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 08:33 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 14:38 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 09:16 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.03.2005 12:33 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
01.03.2005 12:53 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.12.2004 09:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
19.07.2004 12:08 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.07.2004 16:04 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
01.07.2004 19:00 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 10983