AU.6733.2.2016

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        

Na podstawie art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, działającej przez pełnomocnika Pana Karola Goldmana, właściciela firmy „AKA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karol Goldman, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Okrężnej 76 A, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

budowa gazociągu niskiego ciśnienia

na działkach o ozn. geod. 698/152, 2068/152,

położonych w rejonie ulic Zjednoczenia i Śląskiej

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie lub wnieść uwagi w trakcie trwania postępowania, a przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, pod adresem:

Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój nr 320), plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w godzinach pracy urzędu (tj. od poniedziałku do środy w godz. 8:00-16:00, czwartek 8:00-18:00, piątek 8:00-14:00).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:27.12.2016 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Nikodem
Data na dokumencie:27.12.2016
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:27.12.2016 15:02