Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 3.4 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 ze szczegółowym zaznaczeniem miejsca lokalizacji reklamy,

- szata graficzna reklamy z podaniem wymiarów planszy reklamowej,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej (dotyczy umieszczenia nowej reklamy),

- opinia Wydziału Gospodarki Komunalnej (dotyczy reklam na słupach energetycznych).

 

Opłaty

Opłata za zajęcie 1m2 powierzchni dróg za każdy dzień zajęcia:

- drogi gminne – 2,00 zł,

- drogi powiatowe – 3,00 zł,

- drogi wojewódzkie – 4,00 zł.

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 54 1050 1214 1000 0022 2877 4150

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

 

Uwagi

- w przypadku wniosku o przedłużenie terminu ekspozycji, zamiast załączników dotyczących planu sytuacyjnego i szaty graficznej dopuszcza się złożenie oświadczenia o niezmienianiu lokalizacji i szaty graficznej tablic reklamowych (możliwość ta nie dotyczy wniosków składanych pierwszy raz w danym roku kalendarzowym).

 

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.48.2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 1293

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.02.2022 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.02.2022 14:39

Rejestr zmian dokumentu

02.02.2022 14:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2021 09:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.09.2020 08:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.09.2020 15:23 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.10.2017 10:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2017 10:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 09:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 10:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 08:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 10:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 08:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.04.2009 09:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2009 13:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:12 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:19 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:18 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
26.09.2007 12:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 12:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 12:04 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek" na "Formularz"
(Bartosz Pilny)
26.09.2007 12:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie /
przedłużenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie
drogowym." na "Wniosek"

(Bartosz Pilny)
26.09.2007 12:01 Usunięto załącznik "Karta usług."
(Bartosz Pilny)
26.09.2007 11:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2007 10:46 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:57 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:57 Dodano załącznik "Karta usług."
(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:57 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie / przedłużenie
zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym."

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:55 Usunięto załącznik "1a. Wniosek o wydanie /
przedłużenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie
drogowym"

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:55 Usunięto załącznik "1. Wniosek o wydanie / przedłużenie
zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:28 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie /
przedłużenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie
drogowym" na "1. Wniosek o wydanie / przedłużenie
zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:27 Dodano załącznik "1a. Wniosek o wydanie / przedłużenie
zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:27 Usunięto załącznik "KD-4" (Wojciech Kowolik)
09.08.2006 11:20 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
09.08.2006 11:14 Dodano załącznik "KD-4" (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 15:07 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 15:07 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie / przedłużenie
zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym"

(Wojciech Kowolik)
04.08.2006 15:05 Usunięto załącznik "KD-4 wniosek na lokalizację
reklam.doc"

(Wojciech Kowolik)
16.06.2006 10:44 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 08:32 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:37 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:37Dodano załącznik "KD-4 wniosek na lokalizację reklam.doc"
(Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:13 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:13Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie, przedłużenie
zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym"
(Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:06 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 14:02 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 14:01 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 13:59 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 13:42 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 11:05 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.04.2006 11:30 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.04.2006 11:30Dodano załącznik "Wniosek o wydanie, przedłużenie
zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym"
(Wojciech Kowolik)
04.04.2006 11:28Usunięto załącznik "wniosek na umieszczenie reklamy"
(Wojciech Kowolik)
23.08.2005 15:05Dodano załącznik "wniosek na umieszczenie reklamy"
(Wojciech Kowolik)
23.08.2005 15:04 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
23.08.2005 15:04Usunięto załącznik "Wniosek na umieszczenie reklamy w
pasie drogowym"
(Wojciech Kowolik)
23.08.2005 15:03 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
08.03.2005 13:54Dodano załącznik "Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie
drogowym"
(Wojciech Kowolik)
08.03.2005 13:54 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.03.2005 12:27 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
03.03.2005 13:49 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
03.03.2005 13:41 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.12.2004 09:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
21.07.2004 08:38 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
19.07.2004 12:06 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.07.2004 16:01 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
01.07.2004 19:01 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1183