Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 3.4 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 ze szczegółowym zaznaczeniem miejsca lokalizacji reklamy,

- szata graficzna reklamy z podaniem wymiarów planszy reklamowej,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej (dotyczy umieszczenia nowej reklamy),

- opinia Wydziału Gospodarki Komunalnej (dotyczy reklam na słupach energetycznych).

 

Opłaty

Opłata za zajęcie 1m2 powierzchni dróg za każdy dzień zajęcia:

- drogi gminne – 2,00 zł,

- drogi powiatowe – 3,00 zł,

- drogi wojewódzkie – 4,00 zł.

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 54 1050 1214 1000 0022 2877 4150

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

 

Uwagi

- w przypadku wniosku o przedłużenie terminu ekspozycji, zamiast załączników dotyczących planu sytuacyjnego i szaty graficznej dopuszcza się złożenie oświadczenia o niezmienianiu lokalizacji i szaty graficznej tablic reklamowych (możliwość ta nie dotyczy wniosków składanych pierwszy raz w danym roku kalendarzowym).

 

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.48.2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 1292

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 19:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:12.03.2021 14:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 605