Kontrole zewnętrzne

 1. Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
  Termin: 9 styczeń - 31 maj 2017r.
  Temat: Zasadność deklarowanego zwrotu, prawidłowość dokonanych rozliczeń, rzetelność prowadzenia dokumentacji dla celów podatkowych, weryfikacja danych rejestracyjnych - podatek VAT za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014r.   (wyciąg z protokołu kontroli)
   
 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich
  Termin: 21 luty 2007r.
  Temat: Kontrola urządzeń radiokomunikacyjnych wykorzystywanych przez Miasto Ruda Śląska.   (protokół z kontroli)
   
 3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej
  Termin: 30 marzec - 1 kwiecień 2017r.
  Temat: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń.   (protokół z kontroli)
   
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin: 10 - 12 maj 2017r.
  Temat: Kontrola projektu "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej".   (informacja pokontrolna)
   
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin: 6 czerwiec 2017r.
  Temat: Kontrola trwałości projektu "Rowerem przez miasto - trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska" współfinansowanego z RPO WSL 2007-2013, nr id 1490.   (informacja pokontrolna)
   
 6. Ministerstwo Finansów
  Termin: 17 czerwiec 2017r.
  Temat: Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej DTŚ z A4 - etap 1. Projekt RPSL.06.01.00-24-049B/15.   (protokół z kontroli)
   
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin
  : 19 - 21 czerwiec 2017r.
  Temat: Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych w ramach projektu pn. "Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej DTŚ z A4 - etap 1" - umowa UDA-RPSL.06.01.00-24-049B/15-00.   (informacja pokontrolna)
   
 8. Wojewoda Śląski
  Termin: 26 - 27 czerwiec 2017r.
  Temat: Kontrola w zakresie wydania decyzji ZRID.   (wystąpienie pokontrolne)
   
 9. Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
  Termin: 13 lipiec 2017r.
  Temat: Zasadność zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku towarów i usług za czerwiec 2015.    (protokół kontroli)
   
 10. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin
  : 18 sierpień 2017r.
  Temat: Kontrola na zakończenie projektu id: 0284/16.    (informacja pokontrolna)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.01.2017 15:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:06.03.2018 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 583