AU.6740.621.2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.  23 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam,  że w dniu 26.01.2017 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczka (Franiczek) - Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39 C, wydana została decyzja nr 36-17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3462, 878/124, 1692/124, 1693/124, 696/124, 1892/135, 2235/149, 2065/152, 2066/152, 2067/152, 1620/152, 877/124, 1873/136, 1880/151, 1910/135, 1881/151, 698/152, 2068/152, 1931/149”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się  w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

 

Informacje przygotował:
Tomasz Leszczyna - tel. 32-244-90-00 wew. 3200.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:01.02.2017 15:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcela Ścieszka
Data na dokumencie:26.01.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:01.02.2017 15:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 47