Przejazdy pojazdów nienormatywnych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

- dokument potwierdzający dokonania opłaty za wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (liczba zezwoleń x stawka opłaty).

 

Opłaty

Opłaty za przejazd naliczane są zgodnie z art.13 c  Ustawy o drogach publicznych.

 

Termin załatwienia

Do 3 dni roboczych - zezwolenia kategorii  II oraz III,

Do 7 dni roboczych - zezwolenia kategorii  I oraz VII,

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 1271

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przejazdy pojazdów nienormatywnych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 19:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Pol
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:02.10.2017 10:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 406