MOPS.ZOP.OW.1.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817)

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.

 

Tytuł zadania:

„Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 

Dokonano wyboru następujących ofert:

L.P

Nazwa Oferenta

Tytuł  zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Ośrodek Święta Elżbieta

ul. Wolności 30

41 – 700 Ruda Śląska

„Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 - 2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

17 600,00 zł

2.

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”

ul. Kłodnicka 103

41 - 706 Ruda Śląska 

„Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 - 2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

8 200,00 zł

3.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka” w Rudzie Śląskiej

ul. Wita Stwosza 2

41 - 705 Ruda Śląska

„Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 - 2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

4 100,00 zł

 

Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych, merytorycznych: 0

Oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszonym konkursie ofert. W opinii Komisji posiadane przez Podmioty doświadczenie oraz zasoby kadrowe pozwolą na efektywną realizację zadania. Pozytywnie zaopiniowana została również kalkulacja kosztów realizacji zadania (w tym relacja do zakresu rzeczowego zadania).

 

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Starowicz - tel. 32 344 03 23 wew.333.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynik konkursu: „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.02.2017 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:15.02.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:15.02.2017 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 79