EZ.1431.8.2017

OGŁOSZENIE

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu

ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.

 

 1. „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych”,

 2. „Profilaktyka cukrzycy”,

 3. „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci”,

 4. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”,

 5. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska”,

 6. „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane”,

 7. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży”,

 8. „Gimnastyka dla seniora”.

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska

Tel.(32) 244 – 90 – 00 wew. 3131

fax. (32) 2487 – 348, e – mail: zdrowie@rudaslaska.pl

 

ogłasza, że w dniu 17 lutego 2017 roku zostały wybrane następujące oferty:

 

1. „Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych” następujących ofert:

 1. Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „RELAKS”, z siedzibą przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14, 41 – 707 Ruda Śląska na kwotę - 15.000,00 złotych,
 2. Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ” z siedzibą przy ul. Wojciecha Korfantego 32, 41 – 705 Ruda Śląska na kwotę – 8.000,00 złotych.

 

2. „Profilaktyka cukrzycy” następującej oferty:

Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. 1 Maja 32, 41 – 706 Ruda Śląska – na kwotę 4.000,00 złotych.

 

3. „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci” następujących ofert:

 1. Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym z siedzibą przy ul. Henryka Dąbrowskiego 55 a, 41 – 500 Chorzów na kwotę – 3.500,00 złotych,
 2. Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 9, 41 – 709 Ruda Śląska, na kwotę – 7.500,00 złotych.

 

4. Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” następujących ofert:

 1. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 103, 41 – 706 Ruda Śląska na kwotę – 1.700,00 złotych,
 2. Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z siedzibą przy  ul. Starej 25a/4 41- 704 Ruda Śląska na kwotę – 2.300,00 złotych,
 3. Stowarzyszenia „Otwarte Serca” Rodzin i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. św. Łukasza z siedzibą przy  ul. Tadeusza Sygietyńskiego 6, 41-710 Ruda Śląska na kwotę – 3.000,00 złotych.

 

5. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” następujących ofert:

 1. Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Henryka Dunanta przy RSM z siedzibą przy ul. Cypriana Norwida 26, 41 – 700 Ruda Śląska na kwotę – 2.250,00 złotych,
 2. Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK przy KWK „Pokój”  z siedzibą przy ul. Lecha 14, 41 – 710 Ruda Śląska na kwotę – 2.250,00 złotych,
 3. Rzymskokatolickiej Parafii św. Michała Archanioła z siedzibą przy ul. Św. Królowej Jadwigi 8, 41-704 Ruda Śląska na kwotę – 1.000,00 złotych,
 4. Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba” z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97B/406, 41 – 706 Ruda Śląska na kwotę – 2.000,00 złotych.

 

6. „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane” następującej oferty:

Stowarzyszenia Chorych na SM SEZAM z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 44 – 141 Gliwice na kwotę – 20.000,00 złotych.

 

7. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży” nastepującej oferty:

Stowarzyszenia „Otwarte Serca” Rodzin i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. św. Łukasza z siedzibą przy  ul. Tadeusza Sygietyńskiego 6, 41-710 Ruda Śląska na kwotę – 2.980,00 złotych.

 

8. „Gimnastyla dla seniora” następujących ofert:

 1. Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” z siedzibą przy ul. Piotra Niedurnego 69, 41 – 709 Ruda Śląska na kwotę – 1.750,00 złotych,

 2. Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica” z siedzibą przy ul. Katowickiej 152/29,41 – 709 Ruda Śląska na kwotę – 2.000,00 złotych,

 3. Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13, 41- 709 Ruda Śląska na kwotę – 1.500,00 złotych,

 4. Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza z siedzibą przy ul. Leśnej 37, 41 – 706 Ruda Śląska na kwotę – 1.750,00 złotych.

 

Z powodów formalnych została odrzucona oferta:

Stowarzyszenia Nasz Orzegów z siedzibą przy ul. Karola Latki 5a/2, 41 – 704 Ruda Śląska.

Oferta nie spełniała wymogów formalnych ponieważ:

 1. Nie została złożona na formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,

 2. Nie wszystkie polazawarte w formularzu zostały wypełnione prawidłowo, czytelnie i spójnie,

 3. Nie wskazano osoby odpowiedzialnej za realizację zadania,

 4. Katalog oświadczeń w ofercie nie został uzupełniony o dodatkowe oświadczenia, o których była mowa w ogłoszeniu.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Harczyńska - tel. 32-244-90-00, wew. 3131

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynik 8-miu konkursów z zakresu promocji zdrowia.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.02.2017 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:22.02.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.02.2017 09:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 160