Budowa lub przebudowa zjazdu do zabudowań z drogi publicznej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.6 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000, ze szczegółowym zaznaczeniem miejsca lokalizacji lub przebudowy zjazdu,

- w przypadku zjazdu publicznego związanego z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą opis zawierający:

a)  rodzaj prowadzonej działalności,

b)  sposób zagospodarowania działki,

c)  prognozowane natężenie ruchu zawierające określenie tonażu oraz ilości pojazdów korzystających w ciągu doby ze zjazdu oraz określenie kierunków wjazdów i wyjazdów z działki.

- dokument poświadczający prawo własności bądź prawo do dysponowania nieruchomością przyległą do drogi, na którą planowana jest budowa lub przebudowa zjazdu (zalecane).

 

Opłaty

82 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia (z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego) płatna w kasie Urzędu Miasta lub (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 1292

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa lub przebudowa zjazdu do zabudowań z drogi publicznej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 19:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:12.03.2021 14:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 781