EZ.1431.9.2017

OGŁOSZENIE

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.:

 1. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych”.
 2. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”.
 3. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”.
 4. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej".
 5. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
 6. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
 7. „Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną".

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

tel. (32) 244-90-00 wew. 3122

fax. (32)248-73-48, e-mail : zdrowie@ruda-sl.pl 

ogłasza, że w dniu 24.02.2017 r. zostały wybrane następujące oferty:

 

1. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych”:

 1. Ośrodka Święta Elżbieta, ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska na kwotę – 2.100,00 złotych.
 2. Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza, ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska na kwotę – 2.890,00 złotych.
 3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Orzegowie, ul. św. Królowej Jadwigi 8, 41-704 Ruda Śląska na kwotę – 1.000,00 złotych.
 4. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, ul. Kłodnicka 103, 41-706 Ruda Śląska na kwotę – 1.500,00 zlotych.
 5. Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska, ul. Szczęść Boże 4, 41-700 Ruda Śląska na kwotę -1.000,00 złotych.
 6. Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja, ul. Stara 25a/4, 41-703 Ruda Śląska - na kwotę – 3.110, 00 złotych.
 7. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej, ul. Osiedlowa 1/3, 41-710 Ruda Śląska na kwotę – 3.400,00 złotych.

 

2. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej":

 1. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej, ul. Osiedlowa 1/3, 41-710 Ruda Śląska na kwotę – 11.600,00 złotych.
 2. Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza, ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska na kwotę – 4.000,00 złotych.
 3. Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska na kwotę – 52.300,00 złotych.
 4. Fundacji na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych „Fundacji „Aktywni My”, ul. Łowiecka 8d/1, 41-707 Ruda Śląska na kwotę – 3.000,00 złotych.

 

3.Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”:

 1. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej, ul. Osiedlowa 1/3, 41-710 Ruda Śląska na kwotę – 5.000,00 złotych.
 2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Orzegowie, ul. św. Królowej Jadwigi 8, 41-704 Ruda Śląska na kwotę – 1.000,00 złotych.
 3. Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska, ul. Szczęść Boże 4, 41-700 Ruda Śląska na kwotę – 4.000,00 złotych.

 

4. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”:

 1. Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie Jesteś Sam”, ul.  Matejki 2b, 41-700 Ruda Śląska na kwotę – 5.000,00 złotych.
 2. Fundacji na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych „Fundacji „Aktywni My”, ul. Łowiecka 8d/1, 41-707 Ruda Śląska na kwotę – 5.000,00 złotych.

 

5. Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”:

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, ul. Kłodnicka 103, 41-706 Ruda Śląska na kwotę – 3.000,00 złotych.

 

6.Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”:

Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie, ul. Hibnera 41, 44-217 Rybnik na kwotę – 9.720,00 złotych.

 

Z powodów formalnych została odrzucona oferta:

Stowarzyszenia „Otwarte Serca” Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych, ul. Sygietyńskiego 6, 41-710 Ruda Śląska - oferta nie spełniała wymogów formalnych: nie wszystkie pola  zawarte w formularzu oferty zostały wypełnione prawidłowo (brak liczby beneficjentów).

 

Unieważniono konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną” z powodu braku ofert.

 

Dodatkowychi nformacji udziela:nformację przygotowała:
Swietłana Kopeć - tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 3122.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynik 7-miu konkursów z zakresu spraw społecznych.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.02.2017 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:27.02.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.02.2017 09:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 105